8-В

Члени батьківського активу
Щербіна Наталія Анатоліївна , голова активу
Люберанська Ганна Вікторівна
Свіріденко Тетяна Іванівна