2-Б

Члени батьківського активу
Василенко Катерина Олексіївна, голова активу
Івахненко Ганна Сергіївна
Тихомирова Юлія Сергіївна
Задорожня Галина Олегівна
Гресь Анастасія Володимирівна