Пріоритети розвитку

Пріоритетами розвитку  гімназії є:

  • Реалізація державної політики в галузі освіти на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу.

  • Посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей.

  • Створення умов для розвитку педагогічної творчої та ініціативи, підвищення науково-методичного та фахового рівня педагогів через модернізацію внутрішньо шкільної методичної роботи.

 

2022/23  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

ЗА ПРОГРАМАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

34 класи – 1130 учнів

ПОЧАТКОВА  ОСВІТА    ШКОЛА І СТУПЕНЯ

1-і – 3 класи

2-і – 3 класи

3-і – 3 класи

4-і – 3 класи

9 груп продовженого дня

З метою ознайомлення учнів з мовами європейських країн,

розширення міжнародної співпраці з закладами освіти країн Євросоюзу:

- вивчення англійської мови з 1 класу (3 години на тиждень)

- вивчення французької/німецької мови як курси за вибором

- комунікативний гурток «Польська мова»       

 

БАЗОВА ОСВІТА   ШКОЛА ІІ СТУПЕНЯ

5-і – 3 класи

6-і – 3 класи

7-і – 3 класи

8-і – 3 класи

9-і – 3 класи

  • міжгалузевий інтегрований курс STEM (поєднання науки, технології, інженерії та математики)

З метою забезпечення допрофільного навчання

  • вивчення другої іноземної (німецької/французької) мови
  • комунікативний гурток «Польська мова»

 

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА  ШКОЛА ІІІ СТУПЕНЯ

Профіль навчання: іноземна філологія

Профільні предмети: англійська мова, друга іноземна мова (німецька/французька)

10-і класи – 3 класи

11-і класи – 3 класи

Профільні спецкурси:

  • «Культурознавство Великобританії»
  • «Культурознавство США»
  • «Основи ділового спілкування»

- комунікативний гурток «Польська мова»

Профіль навчання: гуманітарний.

11 клас – 1 клас

Профільні предмети: українська мова, історія України

- комунікативний гурток «Польська мова»